Trollhättan Chapter Sweden

Part of Harley Owners Group ©

HOG Logo Color3

Copyright information

Copyright - upphovsrätt

 

Det material som finns i vår webbpresentation är resultatet av inspiration, möda och hårt arbete. Detta arbete omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Det innebär att det är förbjudet att i kommersiellt syfte kopiera, helt eller i delar, all text och bild på alla sidor som omfattas av H.O.G. Trollhättans Chapter Sweden's hemsida, utan uttryckligt tillstånd från styrelsen.

 

Vi kommer omgående och utan föregående varning att anmäla all otillåten användning av text eller bild från H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden's hemsida till ansvarig myndighet.

 

Frågor om användning av materialet på vår webbpresentation skickas till vår webmaster