Trollhättan Chapter Sweden

Part of Harley Owners Group ©

Nyheter

Fastställd resepolicy 2022

.

Nu har styrelsen beslutat vad som gäller för vårt Chapter.

Här kommer information om klubbens resepolicy.

 

Resepolicy HOG TCS

Klubbens resepolicy omfattar resor som arrangeras av HOG TCS.

De vanligast förekommande resorna är klubbens Vårresa, vanligen med två till tre övernattningar, och Höstresan, vanligen med en övernattning.

Bakgrund

Grundtanken med de pengar som finns i HOG TCS kassa är att dessa medel skall användas till arrangemang för medlemmar, främst relaterade till mc-åkning. Se även klubbens stadgar.

Styrelsen beslutar inför varje resa hur mycket pengar som kan avsättas till resan, och vilka kostnader som HOG TCS skall stå för.

Vanligen har kostnader för boende och frukost bekostats av HOG TCS på arrangerade resor, förutsatt att kassan räcker till.

Förutsättningar

Större delen av HOG TCS intäkter kommer från försäljning av korv i Bike-baren.

Att klubben kan avsätta pengar till vår- och höstresa bygger på att medlemmarna hjälps åt att bemanna Bikebarens korvförsäljning under hela året.

Svensk medlem kan meddela Styrelsen att hen inte är beredd att delta i korvförsäljning, men det innebär då att klubben ej betalar resekostnader för denna medlem.

Norsk medlem, och medlem från annat land, förväntas inte bemanna Bikebaren, Klubben betalar normalt inte resekostnader för dessa medlemmar.

Vilka kan ta del av det klubben betalar vid resa

Svensk medlem (aktiv i Bikebaren):

  • HOG TCS bekostar boende och frukost

Medresenär utan medlemskap:

  • Sambo, fru, eller liknande, till svensk HOG TCS medlem, som åker med på resa
  • Betalar kostnader själv, kan inte ta del av det HOG TCS bekostar för medlem.
  • Medresenär rekommenderas att lösa medlemskap Internationellt (Associate) och lokalt i HOG TCS istället för att betala full kostnad

Norsk medlem, norsk medresenär, medlem från annat land.

  • Är välkommen att åka med i mån av plats, såvida inte annat anges för specifik resa.
  • Betalar kostnaden själv, kan inte ta del av det HOG TCS bekostar för svensk medlem

 

HOG Logo Color3