Trollhättan Chapter Sweden

Part of Harley Owners Group ©

HOG Logo Color3

Ladies of Harley

 

På förslag från Styrelsen har Chaptret vid årsmötet i november 2015 beslutat att inte driva verksamhet under rubriken "Ladies of Harley" kommande verksamhetsår.

Anledningarna är flera, t ex har vi få (men ökande antal) kvinliga förare i Chaptret, och de kvinnor som kör hoj känner inte ett behov av en separerad verksamhet.

 

Vad är "Ladies of Harley"?

Ladies of Harley (LOH) is the group if female Harley-Davidson enthusiasts promoting activities and adventures from within a local chapter.

I de Chapter som bedriver verksamhet  inom Ladies of Harley ley, or (LOH) offers members a special embroidered patch and pin during the first year of membership.erbjuds medlemmarna ett speciellt tygmärke och pin under det första året av medlemskapet. Each renewal year, LOH members receive an LOH pin indicating the year of membership. Vid varje förnyelse av medlemskapet får LOH medlemmar en ny pin som anger årets medlemskap.

You must be active female full or associate member of HOG to be affiliated. Du måste vara aktiv i HOG internationell eller associerad medlem i HOG för att vara ansluten. Although LOH is free of charge to active HOG members, the benefit is not automatic. LOH är gratis för aktiva HOG medlemmar, men anslutning sker inte automatiskt. If you would like to join, please call the HOG office or choose Update Membership Profile from the navigation in the My Membership section to join online. Om du vill gå med, ring HOG Europa eller välj ”Uppdatera medlemsprofil” på HOG Internationals hemsida. Det kostar inget extra att gå med Ladies of Harley. When applying for the National HOG membership, a woman simply checks the box entitled LOH. Vid ansökan om National HOG medlemskapet, kryssar du helt enkelt i rutan med rubriken LOH.

What is "Ladies of Harley"?Ladies of Harley (LOH) är den grupp av kvinnliga Harley-Davidson entusiaster som främjar aktiviteter och äventyr hos ett lokalt Chapter. The members of LOH run their own meetings and sponsor activities that both ladies and men can participate in. Some of us are women who ride our own bikes and some prefer to be a passenger. Medlemmarna i LOH kan köra egna möten och sponsra aktiviteter som både damer och män kan delta i.

En del av oss är kvinnor som kör egna cyklar och en del föredrar att vara en passagerare. LOH is a program sponsored by the Harley Owner Group (HOG) to support women motorcycle enthusiasts ( both drivers and passengers. LOH är ett program som sponsras av Harley Owner Group (HOG) för att stödja kvinnliga motorcykelentusiaster.

Who is LOH?Vem är/blir LOH?

LOH is any lady that belongs to HOG and has a full, lifetime or associate membership and wishes to participate in the female forum.LOH is any lady that belongs to HOG and has a full, lifetime or associate membership and wishes to participate in the female forLOH is any lady that belongs to HOG and has a full, lifetime or associate membership and wishes to participate in the female forum.LOH tillhör HOG och har ett fullt medlemsskap (livstid eller associearat medlemsskap). Kom ihåg att du inte behöver ha din egen cykel för att vara LOH medlem.

För mer information kontakta:

Om det finns intresse kring dessa frågor, kontakta gärna någon i Styrelsen.